ΑΓΑΠΑΣ ΑΛΗΘΙΝΑ; – ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΚΑΡΟΥΣΟΥ

Κατηγορία: Διάφορα

Εκδοτικός Οίκος: ΚΥΠΡΗΣ

Κωδικός: 050.033.027

7.00

Μεταξύ των αρετών που πρέπει να κοσμούν κάθε ψυχή η μεγαλύτερη είναι η αγάπη. Η ιερώτατη αυτή αρετή αναφέρεται πρώτη στις εντολές του Δεκαλόγου, που είναι η πρώτη σαφής νομοθέτηση του Θεού για τις ανθρώπινες αρετές.

«Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου» (Δευτ. στ’, 5) και «αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σεαυτόν» (Λευιτ. Ιθ’, 18).

Αλλά και ο ενανθρωπήσας Κύριος έθεσε την αγάπη ως κορωνίδα των αρετών. Ως το κόσμημα κάθε χριστιανικής καρδιάς. Και ως το γνώρισμα των γνησίων μαθητών Του.

Αυτή όμως η μεγάλη αρετή είναι και αρκετά παρεξηγημένη, αλλά και παραποιημένη. Ο πολύς κόσμος αγάπη θεωρεί μόνο το σαρκικό έρωτα και αυτόν θεοποιεί. Μα η αγάπη είναι κάτι πολύ ευρύτερο, πολύ πληρέστερο, πολύ πιο πλατύ.

Στις σελίδες του βιβλίου αυτού αναφέρουμε και σκιαγραφούμε τα γνωρίσματα της αληθινής αγάπης. (Από τον πρόλογο της έκδοσης)