ΤΑ ΙΝΔΑΛΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΤΡΑΠΟΣ ΕΠΙ ΤΑ ΕΚΕΙΣΕ

Κατηγορία: Διάφορα

Εκδοτικός Οίκος: ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Κωδικός: 080.001.001

19.00

Τά ἰνδάλματα τῆς ἀληθείας καί ἡ ἀτραπός ἐπί τά ἐκεῖσε