Ο ΑΓΙΟΣ ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ Ο ΑΘΩΝΙΤΗΣ 1866-1938

Κατηγορία: Βίοι Αγίων

Συγγραφέας: ΑΓΙΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΑΘΩΝΙΤΗΣ

Εκδοτικός Οίκος: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΣΣΕΞ

Κωδικός: 041.068.032

32.00

Αναλυτική παρουσίαση του βίου του αγίου Σιλουανού του Αθωνίτη από τον άγιο Σωφρόνιο. Περιλαμβάνει και τη διδασκαλία του αγίου σχετικά με πολλά θέματα της πνευματικής ζωής.

«Ο Ιησούς Χριστός ηγάπησεν απεράντως τον κόσμον. Εις τον Γέροντα Σιλουανόν εδόθη να βιώση την αγάπην αυτήν ενεργώς. Και εκείνος εις απάντησιν ηγάπησε τον Χριστόν, και διήνυσε μακρούς χρόνους σκληρού αγώνος, ίνα ουδείς και ουδέν δυνηθή να αρπάση απ’ αυτού το δώρον τούτο». (…)
(ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)