ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΤΡΙΤΟΜΟ

Κατηγορία: Βίοι Αγίων

Εκδοτικός Οίκος: Ι. Μ. ΜΑΧΑΙΡΑ

Κωδικός: 041.004.056

70.00

«ΤΡΙΤΟΜΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΔΙΑΚΟΣΙΕΤΗΡΙΔΟΣ 1821-2021».

Περιλαμβάνει τα εξής 3 βιβλία:

• 1821 ΕΝ ΚΥΠΡΩ – ΤΑΜΕΙΟΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
• ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝ ΚΥΠΡΩ – ΤΑΜΕΙΟΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
• ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ – Ο ΠΟΙΜΗΝ Ο ΚΑΛΟΣ