ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ Α – π. ΣΥΜΕΩΝ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

Κατηγορία: Εποικοδομητικά

Συγγραφέας: ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ Ο ΣΥΡΟΣ

Εκδοτικός Οίκος: ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Κωδικός: 061.021.046

10.00

Στο παρόν βιβλίο περιέχονται απομαγνητοφωνημένες ομιλίες, που έγιναν κατά τις ιερές ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδος και του Πάσχα.
Από την ανθρώπινη πλευρά είναι τόσο φτωχές, που μάλλον δεν θα έπρεπε να δουν το φως της δημοσιότητας. Όμως υπάρχει και η άλλη πλευρά. Οι ομιλίες δεν θα εγίνοντο, αν ο ομιλητής δεν πίστευε την ώρα εκείνη ότι ο Θεός δια των πτωχών λόγων του δίνει τα όποια θεία νοήματα για το καλό της ψυχής του ιδίου και των ακροατών. Όντως η θεία Χάρις βοηθούσε όλους μας να γινόμαστε, κατά το μέτρον της πίστεώς μας, κοινωνοί των παθημάτων και της αναστάσεως του Κυρίου.
Όπως στο όρος Θαβώρ ο Κύριος έκανε -κατά τους αγίους Πατέρας- τα μάτια των μαθητών κατάλληλα να δουν το Φως του προσώπου του, έτσι μέσα στο μυστήριο της θείας λατρείας ο ίδιος ο Κύριος δια της Χάριτός του μας κάνει ικανούς να γινόμαστε κοινωνοί της θείας ζωής του.
Ευχόμαστε ο αναγνώστης με αυτό το πνεύμα να διαβάσει τις φτωχές γραμμές που ακολουθούν, και ελπίζουμε να ωφεληθεί κι αυτός, όπως κι εμείς.
“…Δεύτε ουν και ημείς κεκαθαρμέναις διανοίας συμπορευθώμεν αυτώ και συσταυρωθώμεν και νεκρωθώμεν δι’ αυτόν ταις του βίου ηδοναίς, ίνα και συζήσωμεν αυτώ και ακούσωμεν βοώντος αυτού Ουκέτι εις την επίγειον Ιερουσαλήμ δια το παθείν, αλλά αναβαίνω προς τον Πατέρα μου, και Πατέρα υμών, και Θεόν μου, και Θεόν υμών. Και συνανυψώ υμάς εις την άνω Ιερουσαλήμ, εν τη βασιλεία των Ουρανών”. π. Σ.Κ. (Από τον πρόλογο της έκδοσης)