ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙ

Κατηγορία: Διάφορα

Εκδοτικός Οίκος: Ι. Μ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Κωδικός: 092.010.004

13.00

Η μικρή αυτή έκδοσις απευθύνεται στους ευσεβείς προσκυνητάς του Αγίου Όρους. Αν και δεν υστερή σε ιστορική ακρίβεια ή σε καλλιτεχνική αίσθησι, εν τούτοις δεν επιδιώκει να ικανοποιήση τον ιστορικό της τέχνης ή τον ιστοριοδίφη. Δεν σκοπεύει – πολύ περισσότερο – να γίνη ένας τουριστικός οδηγός. Θα έχη εκπληρώσει τον σκοπό της, εάν βοηθήση τον προσκυνητή της Ιεράς Μονής μας να αποκομίση την πνευματική ωφέλεια που παρέχει ένα αγιορειτικό Μοναστήρι στους επισκέπτας του. (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ)