ΠΟΤΕ ΕΜΨΥΧΟΥΤΑΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΕΜΒΡΥΟ

Κατηγορία: Διάφορα

Εκδοτικός Οίκος: ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ «Ο ΣΩΤΗΡ»

Κωδικός: 080.014.004

2.00

Πότε «εμψυχούται» το ανθρώπινο έμβρυο

Μια σημαντική συμβολή από ορθοδόξου πλευράς στον αγώνα της Εκκλησίας και της ιατρικής επιστήμης κατά του φοβερού εγκλήματος των αμβλώσεων.