ΟΙ ΓΚΟΥΡΟΥ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ

Κατηγορία: Διάφορα

Συγγραφέας: ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Εκδοτικός Οίκος: ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Κωδικός: 084.001.001

4.00

Από τα τέλη δεκάτου ενάτου αιώνα ξεκί­νησε και συνεχίζεται μέχρι σήμερα μια συστηματική και μεθοδευμένη προ­σπάθεια για τη διείσδυση, παρουσία και απο­δοχή ινδουιστικών θρησκευτικών αντιλήψε­ων και πρακτικών στο δυτικό άνθρωπο.
Μια προσπάθεια που εντατικοποιήθηκε το δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη, χωρίς βεβαίως να εξαιρεθεί και η Ελλάδα. Η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται μέχρι τις ημέρες μας. Μόνιμος στόχος της είναι η παρουσίαση της ινδουιστικής θρησκευτικότητας ως λύσης στα τεράστια υπαρξιακά και πνευματικά αδιέξοδα του συγχρόνου ανθρώπου.
Η εκπληκτική ταχύτητα διάδοσης αυτών των αντιλήψεων οφείλεται και στο γεγονός ότι υιοθετήθηκαν και αποτέλεσαν συγχρόνως βασικές διδασκαλίες του αντίχριστου κινήμα­τος της «Νέας Εποχής». Επιπλέον οι διάφορες γκουρουϊστικές κινήσεις και οι αντιλήψεις τους ρίζωσαν ιδίως στην Ευρώπη καθώς απέναντί τους βρήκαν ένα χριστιανισμό κα­κοποιημένο και κατακερματισμένο από τις ρωμαιοκαθολικές και τις προτεσταντικές αλλοιώσεις και αγκυλώσεις του.
Παρά πάντα ταύτα το πρόσωπο του Χριστού δεν μπορούσε να παρακαμφθεί εύκολα από τις ποικίλες γκουρουϊστικές κινήσεις. Γι’ αυτό οι διάφοροι γκουρού, οι ιδρυτές αντίστοιχων γκουρουϊστικών κινήσεων προτίμησαν τακτικές ελιγμού και όχι άμεση σύγκρουση.
Στην παρούσα εργασία μας παρουσιάζου­με το πως τοποθετήθηκαν οι πλέον γνωστοί ιδρυτές διαφόρων ινδουιστικών γκουρουϊ­στικών κινήσεων απέναντι στο πρόσωπο του Χριστού, θεωρήσαμε όμως αναγκαίο, για λόγους ενημέρωσης των Ορθοδόξων χριστια­νών μας, να προτάξουμε ένα εισαγωγικό κε­φάλαιο για το τι είναι οι γκουρού, ποια η θέ­ση τους στις κινήσεις που δημιούργησαν, όπως, επίσης, και την ανάδειξη του δαιμονι­κού – αποκρυφιστικού στοιχείου στις εν λόγω δοξασίες και πρακτικές.
Ο σκοπός μας είναι ένας και μοναδικός. Να αναδειχθούν οι πνευματικοί και υπαρξια­κοί κίνδυνοι που προέρχονται από τη δρα­στηριότητα τέτοιων ομάδων, αλλά και να φα­νούν οι απόπειρες παραμόρφωσης του προσώπου και του έργου του θεανθρώπου από τις διάφορες γκουρουϊστικές κινήσεις.
Στην περίπτωση των γκουρού για το θέμα του Χριστού έχουμε μια χαρακτηριστική περί­πτωση ιδεολογικής χειραγώγησης. Οι περί του Χριστού αντιλήψεις των γκουρού είναι όχι μόνο ανιστόρητες αλλά και απολύτως ασυμ­βίβαστες και ξένες με την πίστη της Εκκλη­σίας.