ΜΥΣΤΙΚΗ ΙΚΕΣΙΑ

Κατηγορία: Εποικοδομητικά

Εκδοτικός Οίκος:

Κωδικός: 061.028.157

7.50

Πρόλογος
Κύριε Δέσποτα της ζωής μου
Πνεύμα αργίας, περιεργείας, φιλαρχίας και αργολογίας μη μοι δως
Πνεύμα δε σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης
Πνεύμα υπομονής
Πνεύμα αγάπης χάρισέ μοι τω σω δούλω Α’
Πνεύμα αγάπης χάρισέ μοι τω σω δούλω Β’
Ναι Κύριε Βασιλεύ, δώρισαί μοι του οράν τα εμά πταίσματα, και μη κατακρίνειν τον αδελφόν μου