ΛΟΓΟΣ ΕΣΘΙΟΜΕΝΟΣ Α

Κατηγορία: Εποικοδομητικά

Εκδοτικός Οίκος:

Κωδικός: 061.025.143

12.00

Οι άγιοι του Θεού, ωσάν δένδρα πεφύτευμένα παρά τας διεξόδους των υδάτων, παρηγορούν και ευφραίνουν την Εκκλησία με την δροσοβόλο Χάρη του Πνεύματος.
Η μνήμη τους ωραΐζει την ψυχή μας με φως υπερκόσμιο και μας ειρηνεύει με την γλυκύτητα του αγιασμού. […] (Από τον πρόλογο της έκδοση)