Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΙΣΤΙΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΕΣ ΤΩΝ ΙΕΧΩΒΙΤΩΝ

Κατηγορία: Διάφορα

Εκδοτικός Οίκος: Ι. Μ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Κωδικός: 083.010.005

7.00

Ἕνα βοήθημα γιά τήν ἐμπέδωσι τῶν βασικῶν δογμάτων τῆς Ἐκκλησίας καί τήν κατανόησι τῶν ἀντιστοίχων πλανῶν τῶν Ἰεχωβιτῶν. Χρήσιμο γιά τήν ἀντιμετώπισι καί ἄλλων συγχρόνων αἱρετικῶν.