Η ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Κατηγορία: Εποικοδομητικά

Εκδοτικός Οίκος: ΣΑΪΤΗΣ

Κωδικός: 071.016.018

7.00

Πολυμερώς και πολυτρόπως, δηλαδή πολλές φορές και με ποικίλους τρόπους, μίλησε ο Θεός. Στους μεν παλαιούς χρόνους δια των προφητών, στους δε έσχατους καιρούς μίλησε σ’ εμάς μέσω του Υιού του (Εβρ. 1, 1-2). Ο Κύριός μας απεκάλυψε το θέλημα του Πατρός, μιλώντας άλλοτε με παραβολές, αξιοποιώντας έτσι τη διδακτική τους δύναμη, άλλοτε θαυματουργώντας διότι και τα θαύματα, ως υπερφυσικά γεγονότα, προκαλούσαν ευχάριστη, έκπληξη και δίδασκαν μεγάλες ηθικές αλήθειες. Και επειδή ο Ιησούς Χριστός ενανθρώπησε, όχι για να καταργήσει τους νόμους και τους προφήτες [της Παλαιάς Διαθήκης], αλλά για να τους συμπληρώσει, να τους πραγματοποιήσει (Ματθ. 5, 17), με την επί του Όρους ομιλία του (Ματθ. 5, 1-7, 27), δίδαξε και παρέδωσε στην ανθρωπότητα την τέλεια ηθική διδασκαλία, η εφαρμογή της οποίας εγγυάται την αληθινή εν Χριστώ ζωή, τη βίωση της επί γης βασιλείας του Θεού και τη σωτηρία της. […] (Από την εισαγωγή της έκδοσης)