ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΓΕΡΩΝ ΠΑΝΑΗΣ ΛΥΣΗ

Κατηγορία: Βίοι Αγίων

Εκδοτικός Οίκος: ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Κωδικός: 041.099.061

17.00

Οἱ ἅγιοι, ὡς τό «ἐφαρμοσμένο Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ», συνεχίζουν τήν παρουσία τους «ἐν παντί τόπῳ καί χρόνῳ», γι’ αὐτό καί σέ κάθε ἐποχή μποροῦμε νά συναντήσουμε ἁγίους. Ὁ παππούς ὁ Παναής ἀπό τή Λύση, πού ἔζησε ἀνάμεσά μας, μᾶς βεβαίωσε, μέ τό λόγο καί τή ζωή του, πώς ἡ ἁγιότητα εἶναι ἐφικτή. Στό βιβλίο καταγράφονται ἡ σχετική ἐμπειρία τοῦ συγγραφέα, καθώς καί οἱ προφορικές διδαχές τοῦ παπποῦ Παναῆ ἀπό τή Λύση, τοῦ κοσμικοῦ ἐρημίτη.