ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΣ ΓΡ. ΙΕΡΟΜ.

Κατηγορία: Εποικοδομητικά

Συγγραφέας: ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ

Εκδοτικός Οίκος: ΕΝ ΠΛΩ

Κωδικός: 051.017.037

4.10

Στην αγγλική μετάφραση του βιβλίου θεωρήθηκε απαραίτητο να γίνη μία εκτενέστερη αναφορά στην σχέση αμαρτίας και ασθενείας.
Και αυτό διότι στον δυτικό κόσμο, που έχει τόσο πολύ αποκλίνει από το ορθόδοξο πατερικό φρόνημα, υπάρχει μια λανθασμένη αντίληψη για την δικαιοσύνη του Θεού καθώς και για το τι είναι αμαρτία. Οι προσθήκες αυτές κρίθηκε χρήσιμο να μπουν και στην παρούσα ελληνική επανέκδοση.
Στην ανανεωμένη αυτή έκδοση προσθέσαμε επίσης και ένα παράρτημα με κάποιες άγνωστες Ευχές για ασθενείς. Καλύπτουν διάφορες περιπτώσεις (ικεσία, ευχαριστία κ.ά.), και πιστεύουμε ότι θα είναι χρήσιμες όχι μόνον για τους Ιερείς αλλά και για τους ασθενούντας εν Χριστώ αδελφούς. (Από τον πρόλογο της έκδοσης)