ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ ΛΟΓΟΙ – ΚΑΡΕΑ

Κατηγορία: Βίοι Αγίων

Εκδοτικός Οίκος: ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Κωδικός: 061.057.115

15.50

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος
Εισαγωγικά
ΜΕΡΟΣ Α’.
Κανών προς την Θεοτόκον: Ποίημα Θεοδώρου του Στουδίτου
ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΕΣΠΕΡΑΣ Ήχος α’ (Κείμενο-Μετάφραση)
ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Ο άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης και οι κανόνες
Η αχώρητος φύση του Θεού Λόγου
Παρθένος Αγνή
Πυρ αφεγγές
Η Βασιλεία του Θεού
Το αναφές του Κυρίου Ιησού Χριστού και η ορθόδοξη ηθική
Η οργή του Θεού
Το μυστήριο της σαρκώσεως
Η Παναγία καρπός των κτισμάτων
Ημέρα Κρίσεως
Η επήρεια των δαιμόνων
Πίστη τέλεια
Η αμαρτία
Η εγκράτεια
Προσευχή και δάκρυα
Το άγιο Βάπτισμα
Η μετάνοια
Υψηλοτάτη ποίηση
Φιλολογικές παρατηρήσεις
Επίλογος
ΜΕΡΟΣ Β’.
ΗΛΙΑ ΜΗΝΙΑΤΗ: Θεομητορικοί Λόγοι (Μετάφραση-Σχόλια)
Ηλίας Μηνιάτης, ο φλογερός λάτρης και εγκωμιαστής της Θεοτόκου
Λόγος Α’ Πανηγυρικός στη Γέννηση της Θεοτόκου
Λόγος Β’ Πανηγυρικός στη Γέννηση της Θεοτόκου
Λόγος Α’ Πανηγυρικός στα Εισόδια της Θεοτόκου
Λόγος Β’ Πανηγυρικός στα Εισόδια της Θεοτόκου
Λόγος Α’ Πανηγυρικός στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου
Λόγος Β’ Πανηγυρικός στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου
Λόγος εγκωμιαστικός προς την Θεοτόκο
Λόγος Πανηγυρικός στην Κοίμηση της Θεοτόκου
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΝ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ