ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

Κατηγορία: Βίοι Αγίων

Εκδοτικός Οίκος: ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Κωδικός: 042.001.005

7.00

Συναξάρι με στρατιωτικούς αγίους.