Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΑΙΔΕΣΤΗΝΟΥ

Κατηγορία: Μουσικά

Εκδοτικός Οίκος: ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Κωδικός: 030.056.097

26.50

Εξαντλημένο

Περιέχουσα κατά την εβδομάδα των Παθών του Σωτήρος ψαλλομένην μέχρι του Εσπερινού της Αναστάσεως του Πάσχα Ακολουθίαν μετά της τυπικής διατάξεως συγκειμένην εκ μαθημάτων αργών τε και συντόμων των τριών μελών, του τε Παπαδικού, Στιχηραρικού και Ειρμολογικού μέλους. Η ακολουθία αυτή επεξεργασθείσα και καλλωπισθείσα κατά τε την γραφήν και το μέλος, και διά πολλών ανεκδότων μαθημάτων πλουτισθείσα.