ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Κατηγορία: Εποικοδομητικά

Εκδοτικός Οίκος: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ

Κωδικός: 050.001.170

5.00

Εις μνημόσυνον αιώνιων για τα 40 έτη από την κοίμηση του.

Τα εν λόγω ποιήματα, απόσταγμα της πνευματικής του σοφίας και ασκητική εμπειρίας, πιστεύουμε ότι θα ωφελήσουν τα μέγιστα τον λαό του Κυρίου.

Από τον πρόλογο της εκδόσεως.

Είμαι εγώ το σκάνδαλον
Είμαι εγώ το σκάνδαλον, ουαί μοι τω αθλίω,
που σκανδαλίζω τους πολλούς τω ακαθάρτω βίω.

Είμαι εγώ το σκάνδαλον, ουαί κι αλίμονόν μου,
και παροργίζω τακτικά τον Πλάστην και Θεόν μου.

Είμαι εγώ το σκάνδαλον, και τον Θεόν λυπίζω,
μικρούς, μεγάλους, άπαντας, εγώ τους σκανδαλίζω.

Είμαι εγώ το σκάνδαλον, με τας κακάς μου πράξεις,
νόμον παρέβην του Θεού και τούτου διατάξεις.

Είμαι εγώ το σκάνδαλον, διώκω την γαλήνην,
φέρω όλα τα σκάνδαλα και του θυμού την λύμην.

Είμαι εγώ το σκάνδαλον, και μου αρμόζει λίθος,
λέγει το Ευαγγέλιον, δεν το ̓πε κάποιος μύθος.

Είμαι εγώ το σκάνδαλον, τον εαυτόν μου κρίνω,
φροντίζω να διορθωθώ, και πιο καλός να γίνω.

Είμαι εγώ το σκάνδαλον, Θεέ μου, λύτρωσέ με
από παγίδας του εχθρού· πάντοτε φώτιζέ με.