Ο ΑΓΙΟΣ ΑΥΞΙΒΙΟΣ Α ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΟΛΩΝ

Κατηγορία: Βίοι Αγίων

Εκδοτικός Οίκος: ΘΕΟΜΟΡΦΟΥ

Κωδικός: 043.064.004

9.00

 Άγιος Αυξίβιος Α‘ Επίσκοπος Σόλων