ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΟΡΘΡΟΣ ΝΤΑΡΑΒΑΝΟΓΛΟΥ

Κατηγορία: Μουσικά

Εκδοτικός Οίκος: ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Κωδικός: 030.999.152

50.00

Η έκδοση περιλαμβάνει μαθήματα της ακολουθίας του όρθρου, τονισμένα κατά το ψαλτικό ύφος και την προφορικότητα της Κωνσταντινούπολης, η οποία ως γνωστόν αποτελεί από αιώνων έναν από τους πυλώνες της Εκκλησιαστικής μας Μουσικής.

Τα μαθήματα στηρίζονται στην προφορική παράδοση των μεγάλων Κωνσταντινουπολιτών Διδασκάλων, όπως τους άκουσε ο σεβαστός Άρχων κ. Γρηγόριος Νταραβάνογλου, και από τους οποίους διδάχτηκε την Τέχνη μας.