ΜΝΗΣΘΗΤΙ ΜΟΥ ΚΥΡΙΕ Ο ΑΓΙΟΣ ΛΗΣΤΗΣ

12.50

Ο Άγιος Ληστής του… Παραδείσου

Ο Άγιος Ληστής του Σταυρού απέδειξε ότι είναι ζωντανός διαμέσου των αιώνων. Ύστερα από είκοσι αιώνες σιωπής, στην ίδια χρονική περίοδο, έδωσε νεύση εσωτερική σε ποικίλους ανθρώπους, εντελώς ανεξάρτητα στον έναν από τον άλλον, αλλά σε όλους προς την ίδια κατεύθυνση· ζήτησε ναό και ακολουθία. Άνοιξε τις πόρτες της παρρησίας του και των πρεσβειών του. Θέλησε να βγει από τη θέση του προτύπου προς έμπνευση των πιστών και μίμηση και να αναλάβει την ευθύνη της μεσιτείας των προσευχών για όλον τον κόσμο.

Στο βιβλίο θα βρείτε: Ομιλίες & κείμενα Πατέρων, επιλογές συγχρόνων κειμένων, ομιλίες του Μητροπολίτη Μεσογαίας, αναφορές σε θαύματα και παραδόσεις, ακολουθίες του Αγίου Ληστή και εικονογραφικό παράρτημα.