Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ι.Μ. ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ

Κατηγορία: Αγία Γραφή

Εκδοτικός Οίκος: Ι. Μ. ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ

Κωδικός: 010.011.074

28.00

Στην έκδοση αυτή συναντάμε την σπουδή στην βυζαντινή τέχνη όπως γινόταν και στους βυζαντινούς χρόνους, ώστε ο λόγος του Θεού να παρουσιάζεται διανθισμένος από εικονογραφημένες μορφές των Αποστόλων και άλλων παραστάσεων.
Γλώσσα: Αρχαία Ελληνικά
Διαστάσεις: 12.5 x 9 x 2.5cm