Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΩΝ – ΛΙΝΟΒΑΜΒΑΚΙΣΜΟΥ – ΚΡΥΠΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ

Κατηγορία: Διάφορα

Κωδικός: 094.099.008

32.00

Το βιβλίο, καρπός πολύχρονης και ενδελεχούς έρευνας όχι μόνο σε βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά, αλλά και σε αρχειακές πηγές, αποτελείται από 500 σελίδες μεγέθους 17Χ24 εκ.. Σ’ αυτό υπάρχουν 195 περίπου φωτογραφίες, εικόνες και έγγραφα (ελληνικά, οθωμανικά και αγγλικά), άνω των 1300 παραπομπών και υποσημειώσεων, βιβλιογραφία και ευρετήριο ανθρωπωνυμίων και τοπωνυμίων. Το βιβλίο ενδιαφέρει ειδικώς τους φιλολόγους, τους ιστορικούς, τους θεολόγους, τους φοιτητές του Τμήματος Τουρκολογίας, τους δημοσιογράφους, αλλά και κάθε φιλίστορα και μορφωμένον άνθρωπο. «Το βιβλίο του Κωνσταντίνου Ι. Λάμπρου για την Τουρκοκρατία στην Κύπρο ως τις μέρες μας και ειδικά για τον εξισλαμισμό και τους Λινοβάμβακους είναι θαυμαστό για τον πλούτο των πληροφοριών, αφού ο συγγραφέας του έχει μελετήσει όλη σχεδόν την ως τώρα βιβλιογραφία, ελληνική και ξενόγλωσση, ερεύνησε εκατοντάδες εφημερίδες και περιοδικά και παραθέτει ακόμα ενδιαφέρουσες μαρτυρίες που πήρε διά ζώσης από άμεσους γνώστες των πραγμάτων […] Ο συγγραφέας συζητεί σοβαρά τις πληροφορίες, ελέγχει, κρίνει, και οδηγεί στην αλήθεια, που δεν είναι η επιφανειακά επικρατούσα, αλλά πολλές φορές αποδεικνύεται το αντίθετο […] Η συζήτηση για τον εξισλαμισμό πολλών Ελλήνων Χριστιανών της Κύπρου, πως και γιατί, πόσοι, σε ποιες περιόδους και σε ποιες περιοχές, τι τους ανάγκαζε, το παιδομάζωμα και άλλες αιτίες οικονομικοκοινωνικές, καταπίεσης και ανάγκης επιβίωσης φέρνουν στο φως την τραγική κατάσταση στην οποία ζούσαν οι πρόγονοί μας κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας. Το δεύτερο μεγάλο μέρος του βιβλίου αναφέρεται στους Κρυπτοχριστιανούς η Λινοβάμβακους. Αναλύονται εις βάθος και πλάτος αίτια, αποτελέσματα, κατονομάζονται ιδιαίτεροι τόποι στους οποίους παρουσιάστηκε το φαινόμενο, γίνονται αναφορές σε συγκεκριμένα πρόσωπα, καταγράφονται ενδιαφέροντα ανέκδοτα στιγμιότυπα ζωής, ώστε να οδηγείται ζωντανά ο αναγνώστης στην ιστορική αλήθεια και στο βάθος που πρέπει να αποκτούμε μελετώντας την Ιστορία μας […] Πρόκειται για ένα ενδιαφέρον βιβλίο, κιβωτό σχετικών ιστορικών πληροφοριών, που εμπλουτίζει τη γνώση μας για το νησί μας και για τον μεγάλο αντίπαλο και τις μεθόδους που χρησιμοποίησε και χρησιμοποιεί εις βάρος του ελληνισμού και της χριστιανικής μας πίστης γενικότερα».