ΠΛΗΡΗΣ ΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΚΥΠΡΩ ΔΙΑΛΑΜΨΑΝΤΩΝ ΑΓΙΩΝ

Κατηγορία: Λειτουργικά

Εκδοτικός Οίκος: Ι. Μ. ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

Κωδικός: 023.002.006

13.50

Πλήρης Ασματική Ακολουθία Πάντων εν τη κατά Κύπρον Αγιωτάτη Εκκλησία Διαλαμψάντων Αγίων, μετά παρακλητικού κανόνος ποίημα Γερασίμου Μοναχού Μικραγιαννανίτου και μετά προσθήκης δευτέρου κανόνος ως και Χαιρετιστήριων Οίκων υπό Χαράλαμπους Μπούσια.