ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΛΑΜΠΑΔΙΣΤΗΣ

Κατηγορία: Βίοι Αγίων

Εκδοτικός Οίκος: ΘΕΟΜΟΡΦΟΥ

Κωδικός: 043.064.005

11.00

Ο Άγιος Ιωάννης ο Λαμπαδιστής είναι ένας Άγιος της Εκκλησίας της Κύπρου, που έζησε κατά τους βυζαντινούς χρόνους. Είναι λοιπόν σημαντικός, όχι μόνο από πλευράς αγιότητας, αλλά και από πλευράς ιστορικότητας, αφού έζησε σε μια περίοδο όπου η Εκκλησία της Κύπρου εξερχόταν από μια μεγάλη δοκιμασία, τις αραβικές επιδρομές, και βρισκόταν πρό των πυλών μιας άλλης δοκιμασίας, τις πνευματικές επιδρομές των Φράγκων και Λατίνων. Έτσι λοιπόν ο Άγιος οριοθετεί την πρώτη και δεύτερη χιλιετία του Χριστού, καθότι έζησε, όπως είναι δυνατό να υποθέσουμε, στα τέλη του 10ου αιώνος. […] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)