ΧΡΗΣΤΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ – ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ – ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

Κατηγορία: Πατερικά

Συγγραφέας: ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

Εκδοτικός Οίκος: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ

Κωδικός: 050.051.007

26.20

Περιέχουσα δέκα τρεις ψυχωφελεστάτους λόγους προς βελτίωσιν των ηθών των χριστιανών και τας κυριωτέρας εντολάς Π. και Κ. Διαθήκης.