ΤΡΕΙΣ ΠΑΙΔΕΣ ΕΝ ΚΑΜΙΝΩ

Κατηγορία: Παιδικά

Εκδοτικός Οίκος: ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ

Κωδικός: 049.022.042

2.00

17 Δεκεμβρίου.

Οἱ τρεῖς νέοι, ὁ Ἀνανίας, ὁ Ἀζαρίας και ὁ Μισαήλ, αἰχμαλωτίστηκαν μαζί με τον καλό φίλο τους Δανιήλ το ἕτος 600 προ Χριστοῦ, ἀπο τον βασιλιά τῆς Βαβυλῶνος, τον Ναβουχοδονόσορα.

Στο παλάτι τοῦ βασιλιά ἔλαβαν την καλύτερη παιδεία και μεγάλωσαν μέσα στην πολυτέλεια.

Ὁ βασιλιάς τους ἔκανε συμβούλους του και