ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΡΙΣΕΩΣ ΓΡ. ΙΕΡΟΜ.

Κατηγορία: Εποικοδομητικά

Συγγραφέας: ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ

Εκδοτικός Οίκος: ΕΝ ΠΛΩ

Κωδικός: 051.017.039

4.10

ΤΟ πάθος της κατακρίσεως κατά την ΑποσΤΟλική και πατερική διδασκαλία: ΑπόσΤΟλος Παύλος, αββάς Δωρόθεος. ΤΟ πάθος της Ιεροκατηγορίας κατα ΤΟν Αββά Δωρόθεο και ΤΟν Αγ. ισίδωρο Πηλουσιώτη