ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ – ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ

Κατηγορία: Εποικοδομητικά

Εκδοτικός Οίκος: ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Κωδικός: 060.099.028

10.80

Στο βιβλίο αυτό γίνεται μια θεολογική ανάλυση του ευχαριστιακού Μυστηρίου με βάση την διδασκαλία του ιερού Χρυσοστόμου. Ξεκινώντας από τις προτυπώσεις και την σύσταση του Μυστηρίου, παρουσιάζεται στην συνέχεια –κατά δύναμιν– η ουσία του (μέσα στον λειτουργικό χώρο και χρόνο), και τέλος εξετάζεται ο σκοπός του Μυστηρίου, που είναι η θεία Κοινωνία, δηλαδή οι προϋποθέσεις και οι καρποί της. Είναι μία ριζικά ανανεωμένη έκδοση του προ πολλών ετών εξαντλημένου βιβλίου «Η Λειτουργία της Ευχαριστίας του Θεού» (1971). Εκτός από τις απαραίτητες διορθώσεις και προσθαφαιρέσεις, θεωρήθηκε αναγκαία και μία μεταγλώττιση του βιβλίου από την καθαρεύουσα στην απλή δημοτική.