ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ – ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ

Κατηγορία: Μουσικά

Εκδοτικός Οίκος: ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Κωδικός: 030.099.054

10.00

Ὁ Οἰκονόμος Χαράλαμπος ὑπῆρξε μία ἀπὸ τὶς σημαντικότερες προσωπικότητες στὸ χῶρο τῆς ψαλτικῆς τέχνης στὴν Κύπρο κατὰ τὰ τέλη τοῦ 19ου καὶ τὶς πρῶτες δεκαετίες τοῦ 20ου αἰώνα. Ἐξέδωσε τὸ θεωρητικό, μὲ τίτλο «Βυζαντινῆς Μουσικῆς Χορδή», τὸ Ἀναστασιματάριο καὶ τὴ Νεκρώσιμη Ἀκολουθία. Ὑπῆρξε γνώστης τόσο τῆς νέας ὅσο καὶ τῆς παλαιᾶς γραφῆς. Τὰ ἄρθρα του στιγματίζουν τὴν ἐπίδραση καὶ ἀλλοίωση, ποὺ εἶχε ἡ ψαλτικὴ τέχνη ἀπὸ τὴ δυτικὴ μουσική. Προσπάθησε νὰ διασώσῃ τὴ ψαλτικὴ τέχνη ἀπὸ τὴν ἐπίδραση αὐτὴ καὶ νὰ τὴ μεταλαμπαδεύσῃ στὶς νεώτερες γενεές. Ὅσον ἀφορὰ τὸ διδακτικὸ μέρος, ἀναδεικνύεται σὲ μεγάλο διδάσκαλο, ἀφοῦ κοντά του μαθήτευσαν πλῆθος μουσικῶν.Στὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰῶνα, τόσο στὴν Κύπρο ὅσο καὶ στὴν Ἑλλάδα κυριάρχησε στὶς ἐκκλησίες ἡ δυτικὴ τετραφωνία. Ὁ Οἰκονόμος Χαράλαμπος ἀρθρογραφοῦσε κυρίως στὴν ἐφημερίδα «ΠΑΦΟΣ», ὅπου καὶ στηλίτευε αὐτὴ τὴν κατάσταση.Στὸ θεωρητικό του ἀναφέρεται, μεταξὺ ἄλλων, στὴν ὀρθογραφία τῶν μουσικῶν χαρακτήρων, καθὼς καὶ σὲ ἄλλα θέματα, ὅπως «Συμφωνία ὴ «συνήχηση», «Προσλαμβανόμενος», «Συναφὴ» «Διαζευκτικὸς» καὶ στὰ «Ἀπηχήματα». Γνώστης καὶ τῆς παλαιᾶς γραφῆς, ἀναφέρεται στὰ ἀρχαῖα ἐκφωνητικὰ σημεῖα καθὼς ἐπίσης καὶ στὸ Ἴσον καὶ Ἰσοκράτης. Σὲ ξεχωριστὸ κεφάλαιο ἀναλύει ξεχωριστὰ τὸν κάθε ἦχο καὶ τὰ συστατικά του. Ἕνα βασικὸ κεφάλαιο στὸ θεωρητικὸ του εἶναι, μεταξὺ ἄλλων, καὶ ὁ Ρυθμὸς καὶ ἡ Μίμηση. Τέλος ὡς μελοποιὸς ἀναφἐρεται στὴν μελοποιΐα καθὼς καὶ σὲ ἄλλα συστατικὰ τῶν ἤχων, τὰ ὁποῖα ἀπαρτίζουν τὸ σῶμα τῆς ψαλτικῆς τέχνης.