ΤΟ ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ – ΚΕΙΜΕΝΟ

Κατηγορία: Λειτουργικά

Εκδοτικός Οίκος: ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ

Κωδικός: 026.024.025

2.00

Το Μέγα Απόδειπνο ψάλλεται την εσπέρα της Δευτέρας, Τρίτης, Τετάρτης και Πέμπτης της Μεγάλης Τεσσαρακοστής (εκτός από την Τετάρτη της Ε’ εβδομάδος), καθώς επίσης την εσπέρα της Μ. Δευτέρας και Μ. Τρίτης.
Το κείμενο, που ακολουθεί, παρατίθεται σύμφωνα με τον τύπο και την τάξη του Μ. Αποδείπνου που οφείλει να γίνεται καθόλη τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή μέχρι το βράδυ της Μ. Τρίτης. Εξαιρούνται τα Ευαγγέλια, γιατί μόνο της α’ εβδομάδος είναι ορισμένα.
Τη Μ. Δευτέρα και τη Μ. Τρίτη, αντί του Κανόνος της Θεοτόκου, ψάλλονται τα Τριώδια του Αποδείπνου, και στο τέλος το τροπάριο Σφαγήν σου την άδικον… (Από την έκδοση)