ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

Κατηγορία: Παιδικά

Εκδοτικός Οίκος: ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ

Κωδικός: 049.022.019

2.00

Ὁ Ἅγιος Ἀρχάγγελος Μιχαήλ προστρέχει πάντοτε τους Ὀρθοδόξους που τον ἐπικαλοῦνται. Ἔτσι και ὅταν φανατικοί εἰδωλολάτρες ἐπιχείρησαν να ἐξαφανίσουν Ἱερό Προσκύνημα στην Μικρά Ἀσία, ὁ Ἅγιος Ἀρχάγγελος ἀπέτρεψε το κακό.