ΣΤΕΝΑΓΜΟΙΣ ΑΛΑΛΗΤΟΙΣ

19.20

ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΙΚΗ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ.

Συλλογή εξαίρετων προσευχητικών κειμένων διαφόρων Αγίων της Εκκλησίας μας προς μελέτη και προσευχητική καλλιέργεια.
Περιέχει τις βυζαντινές εικόνες των Αγίων, σύντομο βίο τους, όπως και εύχρηστο θεματικό ευρετήριο των προσευχών.
Σκοπός του βιβλίου είναι μέσα από τις προσευχές, τις εικόνες και τους βίους να γνωρίσουμε τους αγίους μας και το κεκρυμμένο φρόνημά τους κι έτσι να διευκολυνθούμε στη μυστική κοινωνία μας με τον Θεό.