ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ – ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΥ

Κατηγορία: Μουσικά

Εκδοτικός Οίκος: ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Κωδικός: 030.099.035

52.00

Το ανά χείρας «Πρότυπον Αναστασιματάριον» εξαντληθέν από διετίας και πλέον, επανεκδίδεται με την βοήθεια ηλεκτρονικών μέσων, με την προσδοκίαν ότι θα εξυπηρετήσει τους συναδέλφους μου ιεροψάλτες και τους εραστές της τέχνης του Δαμασκηνού, κατά τρόπον ώστε οι ιερές ακολουθίες του Εσπερινού και του Όρθρου να αποδίδονται ως πρέπει εις την Ορθόδοξον Ανατολικήν Εκκλησίαν σύμφωνα με την Παράδοσιν, όπως αυτή διαμορφώθηκε στον Πάνσεπτον Πατριαρχικόν Ναόν του Φαναρίου, εις την Βασιλίδα των πόλεων, από τους αριστείς της ψαλτικής τέχνης, Άρχοντας Πρωτοψάλτας και Λαμπαδαρίους της Μ.τ.Χ.Ε.

Επίσης το παρόν Αναστασιματάριο φιλοδοξεί να μυήσει τους ασχολουμένους με την εκκλησιαστικήν μας μουσικήν εις την κατ΄ έννοιαν ψαλμωδίαν σε συνδυασμό με την απλότητα και την μεγαλοπρέπεια που χαρακτηρίζουν την ιερά μουσική της ορθοδόξου λατρείας.

Χ. Ταλιαδώρος

(Από τον Πρόλογο της έκδοσης)