ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙΟΝ – AN ORTHODOX PRAYER BOOK

Κατηγορία: Λειτουργικά

Κωδικός: 026.099.043

10.00

Εξαντλημένο

Greek / English

CONTENTS
Preface to the third edition
Introduction
Morning prayers
Evening prayers
Grace before and after meals
Small compline
Preparation for Holy Communion
Thanksgiving after Holy Communion
The Akathist Hymn to the Mother of God
Other prayers
Prayers for the Departed
Hymns from the Service books