ΠΡΟΣΔΟΚΩ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ

Κατηγορία: Εποικοδομητικά

Εκδοτικός Οίκος:

Κωδικός:061.057.119

12.00

‘Ο σωματικός θάνατος μ’ άλλα λόγια, δεν είναι το τέλος, αλλά η αρχή. Είναι η γέννα σε μια καινούργια ζωή, ζωή που μας χάρισε ο Χριστός, με το Σταυρό και τη δική Του αγία ‘Ανάσταση. Μετά την ‘Ανάσταση του Χριστού, ο πιστός δεν λυπάται πιά γι’ αυτούς που έχουν ήδη φύγει από αυτή τη ζωή, ούτε αγωνιά για το τι θα συμβεί μετά τη δική του έξοδο από τα εφήμερα, αλλά μόνο ζει και αγιάζεται, για χάρη του «Παθόντος και ‘Αναστάντος Κυρίου του», ψάλλοντας χαρμόσυνα «εν παντί καιρώ», Χριστός ‘Ανέστη! (Από τον πρόλογο της έκδοσης)