ΠΕΡΙ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ – ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ

Κατηγορία: Εποικοδομητικά

Συγγραφέας: ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ Ο ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ

Εκδοτικός Οίκος: ΠΑΡΡΗΣΙΑ

Κωδικός: 062.052.009

10.50

Το ανά χείρας έργον μου, φέρον την έγκρισιν της Ιεράς Συνόδου, εξεπόνησα δια τους εξής δύο λόγους:
α) Ίνα αναπτύξω κατά το Ορθόδοξον της Εκκλησίας πνεύμα τας περί ιερωσύνης, τας περί του πρωτείου του μακαρίου Πέτρου και τας περί της ισότητος των επισκόπων αληθείας, και
β) ίνα παράσχω βοήθημα τι τω ιερώ κλήρω προς πλουτισμόν των γνώσεων αυτού.
Το έργον είναι διηρημένον εις τρία κεφάλαια. Εν τω Αω, τω επιγραφομένω περί ιερωσύνης, πραγματευόμεθα: α) Το θέμα το περί της ιερωσύνης και εξετάζομεν αυτήν ως ιεράν διακονίαν λαβούσαν την αρχήν αυτής απ’ αυτού του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, του Μεγάλου Αρχιερέως του αναδείξαντος τους Αποστόλους ιερούς των θείων μυστηρίων μυσταγωγούς δια της επιφοιτήσεως του παναγίου Πνεύματος, ο μένει εις τον αιώνα και αναδεικνύει τους λειτουργούς των θείων μυστηρίων,
β) Την αναγκαιότητα της αρχιερωσύνης εν τη Εκκλησία […] (Από την παρουσίαση της έκδοσης)