ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ Ν. ΓΙΑΝΝΟΥ

Κατηγορία: Μουσικά

Εκδοτικός Οίκος: ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Κωδικός: 030.036.129

32.00

Το Πανηγυρικόν Δοξαστάριον του Νικολάου Ε. Γιάννου περιέχει Ιδιόμελα, Δοξαστικά και Πεντηκοστάρια των εορτών όλου του ενιαυτού. Εύχρηστο για το αναλόγιο και τον ψάλτη. Ακολουθεί κατάλογος με τα περιεχόμενα του βιβλίου.
Περιεχόμενα

Σεπτέμβριος

 • η΄.   Γενέσιον τῆς Θεοτόκου
 • ιδ΄. Ὕψωσις Τ. Σταυροῦ
 • ιϛ΄.  Ἁγίας Εὐφημίας
 • ιζ΄.  Ἁγίων Σοφίας, Πίστεως, Ἀγάπης, καὶ Ἐλπίδος.
 • κ΄.   Ἁγίου Εὐσταθίου
 • κγ΄. Σύλληψις τοῦ Τιμίου Προδρόμου
 • κδ΄. Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης
 • κϛ΄. Μετάστασις Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου

Οκτώβριος

 • α΄.  Παναγίας Γοργοϋπηκόου
 • β΄.  Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης
 • ϛ΄.   Ἁγίου Ἀποστόλου Θωμᾶ
 • η΄.  Ἁγίας Πελαγίας
 • ια΄  Ἁγίων Πατέρων
 • ιη΄. Ἁγίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ
 • κ΄.  Ἁγίου Ἀρτεμίου
 • κ΄.  Ἁγίας Ματρώνης τῆς Χιοπολίτιδος
 • κ΄.  Ἁγίου Γερασίμου τοῦ ἐν Κεφαλληνίᾳ
 • κγ΄. Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Άδελφοθέου
 • κϛ΄. Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου
 • κη΄. Ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Νοέμβριος

 • α΄.  Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ
 • η΄.  Σύναξις ἀρχιστρατήγων Μιχαήλ καὶ Γαβριὴλ
 • θ΄. Ἁγίου Νεκταρίου
 • ιγ΄. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου
 • ιδ΄. Ἁγίου νεομάρτυρος Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου
 • ιϛ΄. Ἁγίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου
 • κα΄. Τὰ Εἰσόδια τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
 • κβ΄. Ὁσίου Ἰακώβου τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ
 • κε΄. Ἁγίας Αἰκατερίνης
 • κϛ΄. Ἁγίου Στυλιανοῦ τοῦ Παφλαγόνος
 • λ΄.   Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ πρωτοκλήτου

Δεκέμβριος

 • β΄. Ὁσίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου
 • δ΄.  Ἁγίας Βαρβάρας καὶ Αγ. Ίωάννου Δαμασκηνοῦ
 • ε΄. Ἁγίου Σάββα
 • ϛ΄. Ἁγίου Νικολάου
 • θ΄. Σύλληψις τῆς Ἁγίας Ἄννης
 • ιβ΄. Ἁγίου Σπυρίδωνος
 • ιε΄. Ἁγίου Ἐλευθερίου
  Τῇ Κυριακῇ τῶν Ἁγίων Προπατόρων
  Τῇ Κυριακῇ πρὸ τῶν Χριστουγέννων
 • κδ΄ Παραμ. τῶν Χριστουγέννων – Ἀκολουθία Ὡρῶν
 • κε΄.Ἡ Γέννησις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
 • κϛ΄.Ἡ Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
  Κυριακὴ μετὰ τὴν Χριστοῦ Γέννησιν
 • κζ΄. Ἁγίου Στεφάνου

Ιανουάριος

 • α΄. Περιτομὴ τοῦ Κυρίου καὶ Ἁγίου Βασιλείου
 • ε΄.  Παραμονὴ τῶν Θεοφανείων – Ἀκολουθία Ὡρῶν
 • ϛ΄. Τὰ Ἅγια Θεοφάνεια
 • ζ΄.  Σύναξις τοῦ Τιμίου Προδρόμου
 • ιζ΄. Ὁσίου Ἀντωνίου τοῦ μεγάλου
 • ιη΄. Ἁγ. Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου
 • κ΄.  Ὁσίου Εὐθυμίου τοῦ μεγάλου
 • κε΄. Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου
 • κζ΄. Ἀνακομιδὴ λειψ. Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου
 • λ΄.  Τῶν τριῶν Ἰεραρχῶν

Φεβρουάριος

 • β΄. Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
 • ι΄.   Ἁγίου ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους
 • ιθ΄. Ἁγίας Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας

Μάρτιος

 • κε΄. Εὐαγγελισμὸς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Απρίλιος

 • κγ΄. Ἁγίου Γεωργίου

Μάιος

 • η΄.  Ἁγίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου
 • κα΄. Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης

Ιούνιος

 • κ΄.  Παναγίας τῆς Ὁδηγητρίας
 • κδ΄. Γενέθλιον τοῦ Τιμίου Προδρόμου
 • κθ΄. Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου
 • λ΄.   Σύναξις τῶν δώδεκα Ἀποστόλων
  Τῷ τριττῷ τῆς ἐρωτήσεως (μέλος ἀργὸν)

Ιούλιος

 • β΄.  Κατάθεσις τῆς τιμίας Ἑσθῆτος τῆς Θεοτόκου
 • ιβ΄. Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου (2 ἀκολουθίαι)
 • ιγ΄. Κυριακῇ τῶν Ἁγίων Πατέρων
 • ιζ΄.  Ἁγίας Μαρίνης
 • κ΄.   Ἁγίου Προφήτου Ἠλιοῦ τοῦ Θεσβίτου
 • κε΄.  Κοίμησις τῆς Ἁγίας Ἄννης
 • κϛ΄.  Ἁγίας Παρασκευῆς
 • κζ΄.  Ἁγίου Παντελεήμονος
 • κη΄.  Ὁσίας Εἰρήνης τοῦ Χρυσοβαλάντου

Αύγουστος

 • ϛ΄.  Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ
 • ιε΄. Ἡ Κοίμησις τῆς Παναγίας
 • κδ΄. Ὁσίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ
 • κζ΄. Ἁγίου Φανουρίου
 • κθ΄. Ἀποτομὴ τῆς κεφαλῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου
 • λ΄.   Ἁγίου Ἀλεξάνδρου

Δόξα και νυν, των οκτώ ήχων