ΠΑΝΑΗΣ Ο ΕΚ ΛΥΣΗΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ

Κατηγορία: Βίοι Αγίων

Εκδοτικός Οίκος: ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Κωδικός: 041.099.062

17.00

Πῶς μπόρεσε ὁ  Παναής ἀπό τή Λύση, νά ἀφομοιώσει τήν Ὀρθόδοξη παράδοση καί νά τήν κάνει πράξη; Πῶς, μέσα ἀπό τήν ἀπλότητα τῆς καθημερινότητας, βίωσε ἐμπειρίες ἁγίων πού δαπανήθηκαν σέ μεγάλες ἀσκήσεις «εἰς τά ὄρη καί τές ὀπές τῆς γῆς»; Τά ἐρωτήματα αὐτά διερευνῶνται στό βιβλίο αὐτό, μέσα ἀπό μαρτυρίες πνευματικῶν παιδιῶν τοῦ παπποῦ πού σκιαγραφοῦν τό θεῖο ἔρωτα αὐτοῦ τοῦ «κοσμικοῦ ἐρημίτη» πού τοῦ χαρίστηκε ἡ σοφία καί ἡ χαρά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.