Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΩΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΗΤΟΣ

Κατηγορία: Παιδικά

Εκδοτικός Οίκος: ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ

Κωδικός: 049.022.009

2.00

«Ὁ Ἰωνᾶς ἦταν ἀληθινός Προφήτης, ἀπο την Γαλιλαία τοῦ Ἰσραηλ και ἔζησε ἐκεῖ περίπου ὀκτακόσια χρόνια πρὸ Χριστοῦ. Ὁ τάφος τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἰωνᾶ ὑπῆρχε στὴ Νινευή, (Μοσούλη, Ἰράκ) μέχρι τις 24 Ἰουλίου 2014, ὁπότε τον κατέστρεψαν μὲ ἐκρηκτικαά μωαμεθανοί.»

Διαβᾶστε την καταπληκτική ἱστορία τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἰωνᾶ στο ”Μικρό καὶ Ὀρθόδοξο 9”. Πηγή πληροφοριῶν για αὐτο τὸ Ὀρθόδοξα εἰκονογραφημένο βιβλίο ἀποτελεῖ τὸ ὁμώνυμο βιβλίο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.