Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΘΛΙΨΕΩΝ

Κατηγορία: Εποικοδομητικά

Εκδοτικός Οίκος:

Κωδικός:061.057.126

6.00

Με ιδιαίτερη χαρά και αισθήματα ευγνώμονος ευχαριστίας προς τον Δωρεοδότη παντός αγαθού, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, προβαίνουμε ήδη προς την τρίτη κατά σειρά επανέκδοση του βιβλίου “Ο Πορισμός των θλίψεων”. Η διάθεση πολλών χιλιάδων αντιτύπων, από τις μέχρι τούδε δύο εκδόσεις του βιβλίου, μας πληροφορεί για τη βοήθεια και τη στήριξη που παρείχαν προς τους δοκιμαζόμενους αδελφούς μας οι λόγοι του θεόσοφου και εμπνευσμένου Πατέρα μας, αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Αυτός ακριβώς ήταν ο λόγος που μας οδήγησε στην απόφαση να πλουτίσουμε την ύλη του βιβλίου, ώστε αυτό να προσφερθεί εκ νέου σε αρτιότερη εκδοτικά μορφή και κυρίως, να δώσει πλουσιότερη και πιο καταληπτή πνευματική τροφή στον αναγνώστη. […] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)