Ο ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ ΜΙΚΡΟΥ – ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κατηγορία: Λειτουργικά

Εκδοτικός Οίκος: ΥΠΑΠΑΝΤΗ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Κωδικός: 026.054.030

2.50

Η ακολουθία του Μεγάλου Κανόνα μαζί με το Μικρό Απόδειπνο

Η ακολουθία του Μεγάλου Κανόνα μαζί με το Μικρό Απόδειπνο