Ο ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΑΛΚΗΔΟΝΙΩΝ

Κατηγορία: Ερμηνευτικά

Συγγραφέας: ΚΑΨΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ)

Εκδοτικός Οίκος: Ι. Μ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Κωδικός: 083.010.003

26.00

Η διήκουσα έννοια σε όλα τα κείμενα του τόμου, παρότι έχουν γραφή σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και με αφορμή διαφορετικά ερεθίσματα, είναι: α) ότι οι αντιχαλκηδόνιοι διδάσκαλοι πρεσβεύουν τον μονοφυσιτισμό και τον μονοενεργητισμό, όπως ακριβώς τους καταλογίζεται από τους αγίους Πατέρας και από τις Οικουμενικές Συνόδους, και β) ότι από αυτόν τον μονοφυσιτισμό-μονοενεργητισμό πρέπει να αποδεσμευθούν οι σημερινοί Αντι-χαλκηδόνιοι. Τα κείμενα είναι γραμμένα με ευαισθησία προς τους δοκιμαζόμενους αντιχαλκηδονίους λαούς, με συναίσθησι της ευθύνης που απορρέει από την μία ή την άλλη τοποθέτησι στο ζήτημα, και με σεβασμό στα πρόσωπα και στους εκκλησιαστικούς θεσμούς που διεκπεραίωσαν τον Θεολογικό Διάλογο. Συζητούνται όμως τα λάθη που έγιναν σ’ αυτόν και προτείνονται ορθές θεολογικές βάσεις, σύμφωνες με το πνεύμα των αγίων Οικουμενικών Συνόδων, επάνω στις οποίες μπορεί να συνεχισθή ο Θεολογικός Διάλογος, έτσι ώστε α) οι Αντιχαλκηδόνιοι να υπερβούν τον σεβηριανό μονοφυσιτισμό, και β) να διαφυλαχθή η ειρήνη και η ενότης των μελών της Εκκλησίας. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)