Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Κατηγορία: Παιδικά

Εκδοτικός Οίκος: ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ

Κωδικός: 049.022.031

2.00

25 ΜΑΡΤΙΟΥ –

Ἂν το παιδί σας σᾶς ζητοῦσε να τοῦ πεῖτε τί ἀκριβῶς ξέρετε για τον Εὐαγγελισμό, τί θα τοῦ λέγατε; Ἂν σᾶς ἔλεγε ὅτι στο σχολεῖο τοῦ μίλησαν για κρίνους και ἄλλα τέτοια, πῶς θα τοῦ παρουσιάζατε δογματικά σωστά αὐτό το σημαντικότατο για την σωτηρία μας γεγονός;