Ο ΓΕΡΩΝ ΑΓΑΠΙΟΣ Ο ΤΥΦΛΟΣ

Κατηγορία: Εποικοδομητικά

Εκδοτικός Οίκος:

Κωδικός: 091.999.083

8.50

Πρόλογος
– Η ζωή του στον κόσμο
– Αναχώρηση από τον κόσμο
– Στην ηρεμία της Μονής Βαλαάμ
– Ο Θεσμός του Γέροντα
– Ο Γέροντας Αντίππας
– Ο ηγούμενος Αγαθάγγελος
– Γέροντας
– Η αλληλογραφία με τον Αγ. Θεοφάνη τον έγκλειστο
– Η πνευματική του κατάσταση
– Για τους αρχαρίους μοναχούς
– Η νοερά προσευχή
– Ποιμαντική σε λαϊκούς
– Οι τελευταίες ημέρες του
– Η πνευματική του κατάρτιση
– Η διδασκαλία του για την ευχή