Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ – ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΥ

Κατηγορία: Μουσικά

Εκδοτικός Οίκος: ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Κωδικός: 030.099.037

31.50

Περιέχει την τυπική διάταξι, το μικρό απόδειπνο, «το προσταχθέν» σε μέλος αργοσύντομο και σύντομο, του οίκους της Υπεραγίας Θεοτόκου, τον κανόνα του Ακαθίστου, «τη Υπερμάχω»σε μέλος αργό δίχορο, αργοσύντομο και σύντομο, ποικιλία εφύμνιων «χαίρε Νύμφη»και «αλληλούια» και «την ωραιότητα» σε μέλος αργό και σύντομο, όλα κατά το ύφος της Μ. του Χριστού Εκκλησίας με προσθήκη των ισοκρατημάτων.