Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κατηγορία: Λειτουργικά

Εκδοτικός Οίκος: ΥΠΑΠΑΝΤΗ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Κωδικός: 026.054.031

2.00

Μικρό, εύχρηστο, δίχρωμο, με μεγάλα γράμματα και αστεράκια δια να μας βοηθούν στην ψαλτική, και την παρακολούθηση των Χαιρετισμών, των τεσσάρων πρώτων εβδομάδων της Μ. Τεσσαρακοστής, και του Ακαθίστου Ύμνου της πέμπτης εβδομάδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, καθώς και για τας κατ’ ιδίαν προσευχές μας.