Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΒΙΟΙ ΑΓΙΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ

Κατηγορία: Παιδικά

Συγγραφέας: ΙΑΚΩΒΟΥ ΑΝΝΑ

Εκδοτικός Οίκος: ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Α.Ε.-ΑΘΩΣ-ΘΥΡΑ

Κωδικός: 049.025.171

4.40

Ο ΆγιΟς ΝικόλαΟς θα σε εμπνεύσει με την ακλΟνητη τΟυ πίστη, τη μεγάλη καρδιά τΟυ πΟυ αγκάλιαζε όλΟ τΟν κόσμΟ και με την αφΟσίωσή τΟυ στην αλήθεια πΟυ τΟν έκανε να αψηφήσει ακΟμη και τη φυλακή… Μαζί με τη θαυμαστή ιστΟρία τΟυ, διάβασε τΟ τρΟπάριό τΟυ και διασκέδασε με ωραίες δραστηριΟτητες.