Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΕΞ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΟΥΤΣΙΚΑ

Κατηγορία: Βίοι Αγίων

Εκδοτικός Οίκος: ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Κωδικός: 043.099.008

10.00

Η Εκκλησία για τα μέλη του πληρώματός της είναι κιβωτός σωτηρίας, μέσα στην οποία αρχίζει η εν Χριστώ θεοειδεστάτη ζωή για να ολοκληρωθεί στις μονές του Ουρανίου Πατρός.
Η ιστορική πορεία της είναι διαρκής πάλη του Σώματός της με το πολύμορφο προσωπείο του Διαβόλου. Και σ’ αυτόν τον αγώνα ο Χριστός επαληθεύει τους λόγους του “ουκ αφήσω υμάς ορφανούς”, αποκαλύπτοντας το πρόσωπό του μέσα από εκείνους που γίνονται ολοκληρωτικά δικοί του όταν ο Παράκλητος σκηνώνει πάνω τους και μαρτυρεί περί Αυτού.
Το Άγιο Πνεύμα μένοντας μέσα στους εν Χριστώ αγωνιζόμενους χαρίζει σ’ αυτούς τη συμμετοχή στη Θεία ζωή, σαν το υπέρτατο δώρο που μπορεί να προσφερθεί σε άνθρωπο, και στην Εκκλησία τη μνήμη της ύπαρξής τους, σαν παράταση της παρουσίας στην ιστορία του χθες και σήμερον αυτού Ιησού Χριστού.
Η Εκκλησία των Ιωαννίνων απέκτησε, σε χρόνια κοντινά στα δικά μας, έναν καλώς αγωνισάμενο μάρτυρα του Κυρίου τον άγιο Γεώργιο τον Νέο. Αναγνωρίζει στο πρόσωπό του το μέγεθος της θείας ευεργεσίας, το κατ’ εξοχήν καύχημά της και έναν επίσημο πολίτη της Νέας Ιερουσαλήμ. Κατέχει μάλιστα ως θησαυρόν πολύτιμον τη σορό των ιερών λειψάνων του και απολαμβάνει από εκεί την κένωση της αγάπης και της δικαιοσύνης του Θεού.
Η έκδοση τούτη προσπαθεί να καλύψει το κενό μιας αγιολογικής προσέγγισης του Νέου αυτού Μάρτυρος και να προσφέρει στον φιλάγιο αναγνώστη ασφαλείς και επιμελημένες πληροφορίες. Προνόμιο των κειμένων που ακολουθούν είναι ότι συντάχθηκαν εξ’ ολοκλήρου μέσα στον Οίκο του βιογραφουμένου Αγίου. Σ’ ένα χώρο που βρίθει από την παρουσία του, η οποία μυστικά είναι παρουσία Χριστού. (Από τον πρόλογο της έκδοσης)