Ο ΑΓΙΟΣ ΚΕΝΔΕΑΣ

Κατηγορία: Παιδικά

Εκδοτικός Οίκος: ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ

Κωδικός: 049.022.087

2.00

11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – Ο Άγιος Κενδέας όταν ήταν δεκαοκτώ χρονών έφυγε από την πατρίδα του, την χώρα των Αλεμάννων και πήγε να ζήση στην έρημο του Ιορδάνη ποταμού.

Εκεί εμόνασε μαζί με άλλους μοναχούς κάνοντας προσευχή και τηρώντας αυστηρή νηστεία. Κάποιαν ημέρα γιάτρεψε θαυματουργικά τον γιό ενός μεγάλου άρχοντα από πονηρό πνεύμα, που τον είχε κυριεύσει.

Από εκείνην την ημέρα…